Les fake news a les Xarxes Socials, aplicacions per aparcar i localitzar el cotxe i el perquè de la combinació de tecles Ctrl+Alt+Supr a l’espai de Tups digitals d’avui