Adjudicades les obres del cementiri de Sant Feliu de Guíxols

El termini és de 3 mesos i una setmana

L’empresa Excavaciones Ampurdán 2000 SL farà les obres de l’ampliació del cdementiri municipal de Sant Feliu de Guíxols, tal i com ha quedat adjudicat per la licitació de l’Ajuntament. Es faran amb dues fases: s’ampliarà l’espai amb la construcció de 96 nínxols i 48 columbaris per un cost de 117.335 euros, i la segona fase consistirà en la reparació d’una coberta per un cost de 18.775 euros (costos sense IVA).

El termini és de 3 mesos i una setmana, i l’empresa s’ha compromès a mantenir una garantia de cinc anys de durada de la contractació.