Cristóbal Posadas: “Hem de treballar pel creixement i el desenvolupament de Palamós i Sant Joan”

- Publicitat -

Avui ens visita Cristóbal Posadas, alcaldable de Palamós pel Partit Popular, per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia senyor Posadas.

Molt bon dia!

Primer de tot m’agradaria que es definís amb tres adjectius.

Honest, emprenedor, responsable.

Podria dir-nos també tres aspectes que pugui destacar d’aquests quatre anys de candidatura i que s’hagin aconseguit assolir per part del Govern?

A veure fàcil no és perquè no és que n’haguem tingut només quatre, sinó vuit anys de desgovern. Jo diria de desgovern per part d’Esquerra Republicana de Catalunya. Creiem que no s’han assolit totes les fites que creiem que s’havien de fer, però sí que podem dir que l’ampliació del Carrer Enric Vincke, que donarà una nova mobilitat al nostre al nostre municipi. Crec que és important, encara que no està acabat. I no és per culpa de l’equip de govern, sinó que s’han de fer les connexions elèctriques i això crec que és important.

El protocol de l’Hospital de Palamós. Crec que és un altre dels aspectes importants que tenim, tot i que no és una seguretat al cent per cent que el nostre poble es quedi a l’hospital. Sí que és un 95 % d’aquesta possibilitat i aquest protocol ens dóna una tranquil·litat. I per un altre costat, que ja era hora que es porta parlant des del 2019, és l’estació d’autobusos, que crec que també ens donarà una nova mobilitat dintre del municipi d’extreure del centre del poble tot el tema de l’autobús, que era un engorro. Llavors que es faci cap a l’estiu de 2024. Aquesta estació, doncs no està malament, sí, començant una mica tard. Però tot i així crec que aquests tres aspectes els fa que puguem tenir els qui tornem a presentar-nos i que tinguem la possibilitat de poder governar, de tenir noves fites per poder treballar.

I voldria dir-nos tres aspectes que no hagin estat tan positius durant aquests quatre anys de mandat?

Bé, crec que el problema que tenim al nostre municipi en aquests moments és el desgovern que jo et parlava, eh? Crec que tenim un problema important de neteja. És una queixa contínua per part dels veïns i veïnes de Palamós i Sant Joan. Crec que no s’ha fet tot el necessari a nivell de serveis social, no s’ha invertit el suficient per a la gent que té necessitats i que no és solament gent de vulnerabilitat màxima, sinó gent que tenia feina i que s’ha quedat sense i que troba dificultats inclús per pagar la llum, l’aigua i el gas pels preus que tenim en aquests moments.

I per un altre costat, el tema del medi ambient crec que no s’ha fet prou ni en el tema de benestar animal, que és una de les propostes que nosaltres portem, ni per part de fer campanyes, per exemple, amb el tema de la sequera. Nosaltres en parlàvem fa sis mesos des del ple de l’Ajuntament dient que s’havien de començar a prendre mesures en aquest sentit i ens avançàvem que aquest problema podria existir. La resposta per part l’equip de govern ha sigut la de sempre: “Estamos trabajando en ello”. Hem arribat al problema i ens trobem que doncs tindran igual dificultat si no plou durant aquesta primavera per tenir la suficient quantitat d’aigua aquest estiu.

Quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per a un municipi com Palamós i Sant Joan?

Miri el tema del tema de Palamós o de qualsevol poble de 18.000 habitants no és senzill. S’ha de fer, jo crec que s’ha de fer un treball des de la base. És una cosa molt important i hem de tenir cura, sobretot a nivell de serveis socials. Crec que és una part important del nostre municipi. Nosaltres portem treballant també en que aquests serveis s’han de mancomunar i treure-les del Consell Comarcal. Han de ser els propis municipis els que tinguin i gestionin els serveis socials i per això la nostra idea és si podem tenir la possibilitat de governar. Ja no de ser alcaldables, sinó d’estar dins el govern, de mancomunar els serveis amb Calonge i Vall-llobrega, que crec que podrien tenir predisposició per tenir uns serveis socials propis que serien de molt més garantia de cara als ciutadans de Palamós i Sant Joan. Aquest seria una part important.

Una altra de les parts importants que creiem és el tema de la vivenda. Tothom parla de vivenda social. Però al final no s’ha fet absolutament res durant aquests vuit anys. Que ho portava al programa Esquerra Republicana de Catalunya, que ho faria i que a data d’avui encara no hi ha res. Nosaltres creiem que hem de ser molt més àgils que tenim i hem de tenir la capacitat de tenir aquesta vivenda. Els espais i terrenys ja els tenim i els tenim. I no cal que no cal que en parlem dels llocs, perquè al final aquests terrenys hi són i nosaltres hi creiem en la construcció d’habitatges en containers. Nosaltres vam visitar diferents edificis que s’han fet i creiem que és una molt bona mesura per nivell de cost i per nivell d’agilitat a l’hora de fer-los.

O sigui, en molt poc temps pots tenir un edifici amb vivendes suficients per cobrir una part d’aquestes necessitats del nostre poble. I en aquest mateix sentit, hem de tenir cura de la gent jove. De la gent jove que es vulgui emancipar. Llavors, amb els costos de lloguer que tenim en aquests moments, crec que també hauríem d’anar cap a aquest camí de fer vivenda en containers, d’on el jovent que es vulgui emancipar tingui la possibilitat de poder pagar un lloguer assequible a les seves possibilitats.

Llavors, podria dir-nos què diferencia la seva candidatura política de la resta de candidats que es presenten en aquestes eleccions?

Que nosaltres busquem els fets i no els colors, que dintre de la meva candidatura hi ha gent de tots els tarannàs i de tots els colors polítics, perquè el que realment busquem és el benefici del nostre poble. Nosaltres no hem de marcar les sigles d’un partit, sinó el que el nostre poble necessita. I en aquest sentit crec que he fet una candidatura maca de gent de poble. De gent que té idees molt diferents a les meves, però sí que vol treballar pel nostre poble i això ens marca la diferència, que les nostres idees al final estan desenvolupades. Perquè hi hagi dos aspectes importants del nostre poble: una és la imatge interna. Crec que hem de tenir molta cura d’aquesta imatge interna. Li hem de donar una identitat a cada plaça del nostre poble. Ha de ser diferent al que ja hi ha. I, a partir d’aquesta imatge interna, treballar a nivell de neteja a nivell de tot, treballar una imatge externa. Nosaltres vivim del turisme, nosaltres vivim de la gent que ve al nostre poble a gaudir del menjar, de la gastronomia, de les platges, del sol, dels camins, de tot el que es pot fer arreu de Palamós i Sant Joan. I crec que nosaltres enfocarem tota la campanya cap a aquest sentit.

Crec que també hi ha una part important i crec que hem de tenir cura de la gent vulnerable, de la gent gran. Sobretot ja hem parlat de serveis socials, però per a nosaltres és important crear una oficina per la gent que no té capacitat digital, vol dir que no té ordinador a casa o que no els sap fer servir o que no té internet. I que de vegades, doncs li costa molt demanar una subvenció o demanar un ajut a l’Estat perquè no té aquesta capacitat o desconeixement també de que aquestes subvencions existeixen. I troben dificultat a tenir cita prèvia a l’INEM. Nosaltres creiem que en aquest sentit hem de tenir una oficina de digitalització per ajudar la gent.

Ja ho ha anat avançant, però podria destacar algun altre punt del seu programa polític per a aquestes eleccions?

Mira, és que, una altra cosa que serà fer important és el tema del benestar animal. Nosaltres, si tenim aquesta possibilitar de governar, nosaltres farem dues coses importants. Una és una regidoria de Benestar Animal, perquè crec que això ha de ser així. Treballarem molt en el tema que hi hagi una platja per a gossos al nostre municipi, com Déu mana, no el que tenim ara. Perquè cada vegada més la gent hi va més amb les seves mascotes. Viatja i fa vacances i li agrada emportar-se els seus animals. I en aquest sentit no tenim serveis per a aquest tipus de persones, ni tan sols per a la gent que té gossos i gats a Palamós i Sant Joan. Jo crec que en aquest sentit hem de fer un pas endavant. Jo sempre he intentat destacar que Palamós hauria de ser Pet-friendly. Hauríem de tenir cura de que els animals hi puguin entrar el major nombre de llocs possibles.

Una altra de les coses que creiem a nivell de benestar animal és que ha d’haver hi un santuari de gats, que ja estem parlant tant amb Calonge i hem de tenir una reunió a Vall-Llobrega perquè creiem que és un altre servei que s’ha de mancomunar, que hi hagi aquest santuari perquè els gats no estiguin al carrer amb facilitat d’esterilització i, al final, amb capacitat de tenir cura d’aquests animals.

Jo crec que en aquest sentit hem de tenir aquesta regidoria de Benestar Animal que ens donarà la possibilitat de poder controlar també la part incívica de les persones que tenen gossos, perquè els culpables no són els gossos sinó les persones que els passegen. I llavors, doncs, sancionar a qui no respecti el mínim de civisme que s’ha de tenir en un municipi, que les femtes no poden estar al terra. En aquest sentit, doncs, que hi hagi una patrulla que pugui de tant en tant, doncs fer un seguiment i col·locar càmeres de videovigilància. Als parcs on més afluència de gossos hi han perquè la gent, una vegada que se sent que pot ser sancionada, tingui la cura d’ajupir se i recollir aquesta femta.

També creiem que és important que hi hagi dins de la regidoria de Promoció Econòmica, una part que es destini a autònoms i empresaris. La base social, la base important del nostre poble, són els autònoms, son el petit comerç, i han de tenir un suport per part de l’Ajuntament. No solament en temps puntuals, sinó per qualsevol cosa que puguin necessitar, i la única fórmula és que hi hagi una regidoria que pugui estar destinada a una part exclusivament per a la gent que vol fer emprenedoria al nostre poble. I per un altre costat, els que ja hi són, donar-los el suport màxim possible.

Finalment, m’agradaria preguntar li si és que no aconsegueixen una majoria absoluta al municipi, estarien disposats a pactar amb altres partits polítics?

El tema dels pactes és un tema complicat. Nosaltres no posem línies vermelles en aquest sentit. Creiem que s’ha de parlar. El que sí que entenem és que hem de treballar pel poble i en aquest cas si dins d’aquests possibles pactes que hi puguin haver-hi entre ells el que nosaltres tenim com a programa, no hi posariem cap mena d’impediment. Si que tenim, de quina manera es treballarà no solament el meu programa, sinó el que els altres porten o aquestes persones que puguin pactar amb nosaltres, que és el que porten en el seu programa.

I a partir d’aquí crec que en un municipi, torno a dir no s’han de tenir ni colors ni banderes. Són les persones les que representem a la gent que ens ha votat i que el que hem de fer és treballar pel municipi i si és necessari, per al desenvolupament de Palamós i Sant Joan, que nosaltres pactem amb qualsevol partit que pugui acceptar les condicions que nosaltres posarem no tindriem cap problema, al contrari, encantats de poder treballar en conjunt, perquè això fa que siguis molt més ample de mires, molt més fàcil de que puguem arribar a acords i que cadascú pugui aportar les idees que creu necessària per Palamós i Sant Joan. I llavors doncs treballar perquè Palamós creixi entre el 2023 i el 2030, que crec que és una data màxima que ens hem de posar per donar-li un canvi al nostre poble.

Doncs esperem que tingui molta sort i encerts en aquestes eleccions que vénen. I moltes gràcies per visitar els nostres estudis.

Gràcies a vosaltres per haver-me rebut encantat de seguir aquí. I bé, doncs, qualsevol cosa que necessiteu, doncs estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.

- Publicitat -