Havaneres Calella 2019
Fotografia de: Família Güell

I el vídeo de Nuri Duch i Xevi Codolà