Font: Museu de la Pesca

Representants de les tres Confraries es van reunir el passat 21 de novembre per iniciar les principals accions en aquesta matèria. Dos dels principals projectes, a part del ja esmentat, són la renovació del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós i el compromís de divulgar les mesures que s’adoptin. També se’n farà un seguiment científic amb l’Institut de Ciències del Mar per avaluar-ne la implantació.

Aquest projecte es durà a terme amb la col·laboració de la Fundació “Biodiversidad” del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient espanyol. Es tracta del programa Plenamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i dedicat a promocionar la confluència de les polítiques ambientals amb les de gestió pesquera.