L’Hospital de Palamós va obligar una dona embarassada de 13 setmanes a pagar 255 euros per de rebre una atenció urgent. La dona tenia un dolor abdominal, i “espantada pel seu embaràs, va pagar la visita per tal de ser atesa”, tal com denuncia la PASU_Cat (Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya). És una associació que intenta garantir que les persones immigrants vegin garantit el seu dret d’accés a la sanitat.

La direcció de l’hospital justifica que la dona no els va informar que era resident a l’Estat, i que quan els ho va comunicar, van retornar-li els diners. La PASU_Cat informa que la dona va fer la reclamació després de posar-se en contacte amb ells, i critiquen que els protocols de l’hospital fan pagar les embarassades estrangeres sempre l’atenció urgent, i que per evitar-ho “han de manifestar explícitament (i sense que se’ls pregunti) que resideixen a Catalunya i que no disposen de recursos econòmics“.

L’associació critica que l’hospital de Palamós no va complir la Llei Catalana 9/2017 (encara no s’ha redactat el reglament per aplicar-la), segons la qual s’hauria de garantir que qualsevol persona que estigui a Catalunya tingui dret a l’atenció urgent. Tampoc la resolució del CatSalut de l’any 2016, en la qual es recull el dret d’atenció urgent a menors i dones embarassades, que indica que aquestes persones poden accedir a l’atenció sanitària sempre que no hi hagi algú que pagui per elles, tinguin o no recursos econòmics.