Un camí de ronda i una zona per practicar esport, van ser els dos projectes que, dotats amb 65.000€, van ser escollits en la primera edició dels pressupostos participatius que l’Ajuntament de Pals posava en marxa.

A les portes del 2019 el consistori palsenc ha posat en marxa la segona edició dels pressupostos participatius, dotada amb 75.000€. Les propostes que se sotmetran a votació es poden fer arribar presencialment, fins el dia 30 de novembre, a les diverses bústies que es troben instal·lades als equipaments municipals (Ajuntament, Pavelló d’Esports i Centre Cívic) i telemàticament a través del portal web decidimpals.cat. Aquestes propostes seran valorades pel personal tècnic municipal segons diversos criteris, com per exemple que han de ser propostes realitzables tècnicament, viables econòmicament i de competència municipal, entre d’altes.

Totes les propostes que siguin viables i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase. Com a novetat respecte a l’edició anterior, se celebrarà un Fòrum Ciutadà de Priorització on es debatran les propostes i s’escolliran les que, en la darrera fase, se sotmetran a votació popular.

En aquest plebiscit hi podran participar totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Pals, que podran decidir quina/es actuacions es realitzaran al llarg de l’any 2019.

El consistori palsenc ha editat un tríptic informatiu que es pot consultar a través del web decidimpals.cat